• Fri brevfrakt över 400kr*
 • Snabba leveranser
 • Öppet köp i 90 dagar
 Fri brevfrakt över 400kr*
 90 dagars öppet köp
Beställ nu med Instabox eller Budbee - vi skickar på söndag!
Välj Instabox eller Budbee i kassan så skickar vi din order redan på söndag för extra snabb leverans!
Gäller endast produkter i lager
Läs mer
Stäng

1. Allmänt

Vi på Lowwi AB vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Lowwi AB, med org. nr 556881-9238 och postadress Morabergsvägen 8, 152 42 Södertälje (i denna policy kallat ”Lowwi”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Lowwi tillhandahåller och marknadsför produkter och tjänster samt vid övriga kontakter med Lowwi, såsom besök i vår webbutik eller serviceärenden via e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det Lowwis ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

3. Vilka personuppgifter om dig behandlar vi och vilka behandlar vi inte?

Lowwi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp och använder våra tjänster och att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.

 • Kontaktuppgifter såsom namn, titel och attesträttighet, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.

 • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, rabatt och köphistorik.

 • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.

 • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom ljudinspelningar av samtal, anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med kundservice.

 • Användargenererade data om din interaktion med Lowwis marknadskommunikation och webbplatser, såsom IP-adress, enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra enheter du använder till exempel webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem), platsinformation, svar på enkäter samt klick- och besökshistorik som bland annat visar vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev samt resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

 • Om du har rätt att använda olika erbjudanden eller rabatter genom medlemskap i olika förbund eller organisationer som förhandlat avtal med Lowwi för sina medlemmar.

 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag samt anmälan till eller andra marknadsföringsåtgärder.

 • Vi sparar även i vissa fall org. nr. när du handlar som företag. Dessa sparas när ni använder vår kassa avsedd speciellt för kommuner, landsting och företag. Detta för att vi ska kunna utfärda en faktura på ert köp.

 • Vi sparar inte ditt personnummer, kortnummer, bankkontonummer eller liknande som konsument. Dessa sparas av vår fakturapartner Walley/Collector Bank AB. För frågor kring detta och hur dessa uppgifter behandlas, vänligen kontakta Walley/Collector Bank AB.

4. Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?

4.1 Lowwi samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, besöker Lowwis hemsida, klickar på länkar i digital marknadskommunikation som vi skickat till dig, är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med Lowwi och lämnar uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med Lowwi och för att Lowwi ska kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig.

4.2 Om du är innehavare av ett konto samlar Lowwi även in personuppgifter om dig vid registrering av kontot samt under tiden du är kontoinnehavare, till exempel din köphistorik, ditt beteende på Lowwis webbplats, dina kundinställningar för att ta emot marknadskommunikation och vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att besöka vår webbutik samt läsa eller klicka på länkar i våra digitala utskick.

4.3 Utöver de uppgifter Lowwi samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, det vill säga från tredje part. Vi hämtar information från offentliga register via tredje partstjänster för adressuppdatering, till exempel Ratsit, för att kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Vi hämtar uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, upplysningsföretag eller banker, till exempel UC.

4.4 Lowwi samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats och därmed vilket innehåll du föredrar.

5. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Lowwi samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål sätter de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.

5.1 Hantera beställningar och köp

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig och skicka orderbekräftelse, leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter.

Den insamling av uppgifter vi gör för att kunna hantera dina beställningar och köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt våra köpevillkor. Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen eller köpet.

5.2 Tillhandahålla och hantera konto

Personuppgifter behandlar vi för detta ändamål för att till exempel ge dig behörighet att logga in på kontot, säkerställa din identitet, skapa dina personliga sidor, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, hantera dina inställningar för marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden, underlätta för dig att handla i vår webbutik genom förifyllda uppgifter och sparade digitala varukorgar, underlätta för dig att hantera ärenden och reklamationer samt göra det möjligt för dig att följa din order- och betalningshistorik.

5.3 Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personlig upplevelse av vår webbutik till dig som har konto

Vi på Lowwi vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats och när vi kommunicerar med dig. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa, erbjuda och lämna dig personligt anpassat innehåll i kommunikation och marknadsföring via post, e-post, sms/mms och telefon med individuella förmåner och erbjudanden, rekommendationer och annan information vi tror är relevant för dig samt påminna om övergivna digitala varukorgar. För att möjliggöra detta utförs analyser på de uppgifter som Lowwi samlar in såsom bostadsort, orderhistorik och användargenererade data.

Insamlingen av uppgifter vi gör för ändamålet krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt dessa villkor. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi behöver i så fall begränsa vissa förmåner och andra fördelar kopplade till ditt konto.

5.4 Lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster

Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål för att per post, e-post, sms/mms och telefon informera dig om och marknadsföra de produkter och erbjudanden Lowwi säljer, visa rekommendationer, påminna om övergivna digitala varukorgar samt bjuda in till tävlingar och marknads- och kundnöjdhetsundersökningar.

5.5 Genomföra och hantera deltagande i tävlingar och andra marknadsföringsåtgärder

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar åtgärder för att till exempel identifiera deltagare, kommunicera med deltagare i en tävling samt utse vinnare och förmedla vinster, kontrollera deltagares ålder samt kommunicera med deltagare innan och efter ett event (såsom bekräftelser på anmälningar, påminnelser och utvärderingar). Observera att information om att du deltagit i event omfattas av kategorin användargenererade data som behandlas för andra ändamål.

5.6 Hantera ärenden som inkommer till Lowwis supportfunktioner

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar Lowwis aktiviteter för att till exempel kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden, besvara frågor som inkommer till kundtjänst eller andra supportfunktioner via e-post, telefon eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter, ge teknisk support och vårda kundförhållandet.

5.7 Fullgöra rättsliga förpliktelser som krävs av Lowwi

Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att Lowwi ska kunna uppfylla krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Exempel på sådana krav är produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information om produktlarm och produktåterkallelser (till exempel vid en defekt eller hälsovådlig produkt) och skyldigheter att spara viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ. Om uppgifterna Lowwi samlar in inom ramen för detta ändamål inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen, köpet eller den aktivitet som ger upphov till våra rättsliga förpliktelser.

5.8 Förhindra missbruk samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet

Behandling av personuppgifter för detta ändamål sker bland annat för att förhindra missbruk av konton samt förebygga och utreda misstanke om stöld och bedrägeri. När du vill betala för varor på faktura genomför vi därför en bedrägerikontroll där vi analyserar vilka produkter du vill köpa, leveransadress, värdet av produkterna, med mera. Vi flaggar handlingsmönster som ofta förekommer i samband med bedrägerier och därefter genomförs en manuell prövning för att undersöka risken att det kan vara fråga om ett bedrägeriförsök. Misstänkta brott och försök till brott kan komma att polisanmälas.

5.9 Utvärdera, utveckla och förbättra Lowwis tjänster, produkter och system för våra kunder generellt

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat göra vår webbutik och andra tjänster mer användarvänliga, utveckla eller lyfta fram digitala funktioner, förbättra vårt kunderbjudande (till exempel utveckling av tjänster och produkter), ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (till exempel för att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser), utveckla och förbättra företagets sortiment och resurseffektivitet samt förbättra vårt IT-system för att höja säkerheten, ta fram statistik för marknads- och kundanalyser samt affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till beställningar och köp, automatiskt arkivera beteenden som senare kan behöva granskas av säkerhetsskäl och ge kunder möjlighet att påverka det sortiment som Lowwi tillhandahåller. För att kunna uppfylla detta ändamål utför Lowwi generella analyser i aggregerad form, det vill säga inte på individnivå, avseende bland annat klick- och besöksbeteenden, enhetsinformation, orderhistorik, betalningshistorik, geografisk ort och enskilda kunders feedback.

6. Vilka är de legala grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

För att Lowwi ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas laglig grund för varje ändamål uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.

6.1 Rättslig förpliktelse

Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av Lowwi, exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

6.2 Avtalsförpliktelser

Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. För dig som innehavare av ett konto har du ingått ett avtal med Lowwi som sätter ramarna för vilken behandling av dina personuppgifter som kan ske för att tillhandahålla, hantera och administrera våra tjänster kopplade till kontot, till exempel analys av dina personliga egenskaper för att ge dig personligt anpassade förmåner och erbjudanden. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt Lowwis köpevillkor. Då kan det till exempel vara nödvändigt att Lowwi registrerar dina kontaktuppgifter så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten.

6.3 Berättigat intresse

Denna grund innebär att vår behandling baseras på en så kallad intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att Lowwi bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. På denna grund behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra missbruk av konto samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att brott eller försök till brott begåtts och vi gör en polisanmälan kommer Lowwi även fortsätta behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

7.1 Lowwi kommer spara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål uppgifterna behandlas. Därutöver kan Lowwi komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, till exempel om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott lämnats in till Polismyndigheten. Vi genomför regelbundet gallringar och tar bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

7.2 Lowwi sparar personuppgifter kopplade till ditt konto så länge du är aktiv genom att interagera med Lowwi på olika sätt. Om du varit inaktiv under en viss period kommer kontot automatiskt avslutas och de personuppgifter vi samlat in och behandlat för att tillhandahålla kontot och tjänsterna kopplade till kontoinnehavet raderas.

8. Översikt av vår personuppgiftsbehandling

Nedan har vi gjort en översiktlig sammanställning av vår behandling av personuppgifter för att tydligt förklara vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar för våra olika ändamål, vilken rättslig grund som ligger till grund för vår behandling och hur länge vi lagrar uppgifterna.

Ändamål

Laglig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För att kunna hantera dina beställningar och köp

Avtalsförpliktelser enligt Lowwis allmänna försäljningsvillkor

 • Kontaktuppgifter till exempel namn, postadress och e-postadress

 • Kontoinformation

 • Orderinformation

 • Finansiell information

Fem år efter att din beställning är betald och levererad eller, om garantiperioden för köpt produkt eller tjänst är längre, efter att den perioden har löpt ut

För att tillhandahålla och hantera ditt konto

Avtalsförpliktelser enligt Villkoren för konto

 • Kontaktuppgifter till exempel e-postadress

 • Kontoinformation till exempel användarnamn och lösenord

 • Orderinformation såsom orderhistorik

 • Betalningsuppgifter

 • Användargenererade data

 • Kundinställningar

Så länge du har ett konto

För att lämna personligt anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personligt anpassad upplevelse av vår webbutik till dig som har konto

Avtalsförpliktelser enligt Villkoren för konto

 • Kontaktuppgifter

 • Kontoinformation

 • Orderinformation såsom orderhistorik

 • Användargenererade data såsom klick- och besökshistorik samt platsinformation

 • Kundinställningar

 • Anställning eller medlemskap som berättigar till förmåner

Så länge du har ett konto

För att lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster

Avtalsförpliktelser enligt Villkoren för konto för dig som är kontoinnehavare

 

Berättigat intresse för dig som inte är innehavare av konto

 • Kontaktuppgifter såsom bostadsort

 • Kontoinformation

 • Orderinformation såsom orderhistorik

 • Användargenererade data såsom klick- och besökshistorik

 • Kundinställningar såsom val att ta emot marknadsföring

Så länge du har ett konto för dig som är kontoinnehavare

 

Tre år efter att du senast klickat på en länk i vår kommunikation till dig om du inte är innehavare av konto

För att genomföra och hantera deltagande i event, tävlingar och andra marknadsföringsåtgärder

Berättigat intresse

 • Kontaktuppgifter

 • Kontoinformation

 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag, anmälan och utvärdering

Tre år efter att eventet eller tävlingen avslutats

För att hantera ärenden som kommer in till kundtjänst och andra supportfunktioner

Berättigat intresse

 • Kontaktuppgifter till exempel telefonnummer och e-postadress

 • Kontoinformation

 • Orderinformation såsom ordernummer, köpta produkter och leveranstidpunkt

 • Betalningsuppgifter såsom betalsätt

 • Användargenererade data

 • Anställning eller medlemskap som berättigar till förmåner

 • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom teknisk information om kundens utrustning

Fem år efter den senaste kontakten i ärendet eller, om garantiperioden för produkt eller tjänst som ärendet avser är längre, efter att den perioden har löpt ut

För att fullgöra rättsliga förpliktelser såsom krav i bokföringslagen, produktansvar samt skydd av dina personuppgifter i våra system

Rättslig förpliktelse

 • Kontaktuppgifter till exempel namn och adress

 • Kontoinformation

 • Orderinformation såsom datum för köp

 • Betalningsuppgifter

 • Korrespondens och annan information om supportärenden

Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller myndighets beslut

För att förhindra missbruk samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet

Berättigat intresse

 • Kontaktuppgifter till exempel namn och telefonnummer

 • Kontoinformation

 • Orderinformation till exempel beställda varor

 • Betalningsuppgifter såsom betalsätt

 • Användargenererade data till exempel klick- och besökshistorik

Under tiden nödvändiga kontroller utförs. Om behandlingen leder till polisanmälan kommer uppgifterna sparas så länge det krävs för att fullfölja anmälan och fastställa, försvara eller göra gällande det rättsliga anspråket

För att utvärdera, utveckla och förbättra Lowwi tjänster, produkter och system för våra kunder generellt

Berättigat intresse

 • Kontaktuppgifter till exempel bostadsort

 • Kontoinformation

 • Orderinformation

 • Betalningsinformation

 • Användargenererade data såsom klick- och besökshistorik samt enhetsinformation

 • Kundinställningar

 • Korrespondens och annan information om supportärenden till exempel feedback på produkter och tjänster och svarstider

Så länge du har ett konto för dig som är kontoinnehavare

 

Fem år efter du senast interagerat med Lowwi om du inte är innehavare av konto, till exempel besökt vår hemsida, loggat in på tidigare konto eller klickat på en länk i vår kommunikation till dig

9. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

9.1 Lowwi kan komma lämna ut dina uppgifter till andra företag för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden, produkter och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till Lowwi, det vill säga företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, det vill säga företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund såsom Walley/Collector Bank AB.

9.2 Lowwi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att Lowwi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

9.3 Beroende på vilka kontakter du haft med Lowwi, till exempel om du är innehavare av ett konto eller mottar marknadskommunikation, kan Lowwi lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

 • Andra bolag inom Lowwi som agerar personuppgiftsbiträde till Lowwi för vi ska kunna uppfylla de olika ändamålen som anges i denna policy. De lagliga grunderna för överföringen till våra koncernbolag är desamma som för vår egen behandling.

 • Företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så vi kan hantera dina beställningar och köp samt ditt konto och tjänsterna kopplade till ditt kontoinnehav. De uppgifter som lämnas ut är identifikationsnummer och kontaktuppgifter baserat på våra avtalsförpliktelser till dig som laglig grund.

 • Analys- och marknadsföringsföretag som tillhandahåller tjänster såsom automatiserade marknadsföringsverktyg, analyser, kommunikation, print och distribution. Dessa mottagare hjälper Lowwi analysera dina uppgifter samt informera om och marknadsföra de produkter och tjänster Lowwi säljer. De uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, kontoinformation, kundinställningar, orderuppgifter och användargenererade data baserat på berättigat intresse samt våra avtalsförpliktelser till dig som innehavare av konto som lagliga grunder.

 • Statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, som vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut eller som vi lämnar ut personuppgifter till på grund av misstanke om brott eller försök till brott. De uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, kontoinformation, orderinformation, betalningsuppgifter och användargenererade data baserat på rättslig förpliktelse som åligger Lowwi eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

9.4 Om du lägger en beställning eller genomför köp från Lowwi kan vi dessutom lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hantering av dina beställningar och köp baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:

 • Leverantörer, tillverkare, distributörer och underleverantörer av produkter och tjänster Lowwi säljer som bland annat tillhandahåller produkterna och tjänsterna samt hjälper oss med supporttjänster såsom underhåll, reparation och kassering av returnerade produkter. Uppgifterna som lämnas är kontaktuppgifter och orderinformation.

 • Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi lämnar ut kontaktuppgifter och orderinformation till dessa mottagare.

 • Försäkringsgivare som tillhandahåller försäkringar för vissa av våra produkter och tjänster. Uppgifterna som lämnas ut när du valt att teckna en försäkring är kontaktuppgifter och orderinformation.

 • Samarbetspartners och leverantörer av betalningslösningar, till exempel kortinlösande företag, banker, kreditinstitut och andra finansiella aktörer, som ser till att du kan genomföra betalningar och erbjuder dig olika finansieringslösningar. Uppgifterna som lämnas ut är kontaktuppgifter och betalningsuppgifter.

9.5 Lowwi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

10. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Lowwi kommer främst hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Men vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med Lowwis leverantörer eller samarbetspartners som finns utanför eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer Lowwi vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller, om överföring sker till USA, genom att mottagaren certifierat sig att följa principerna i Privacy Shield.

11. Vad har du som registrerad kund för rättigheter?

11.1 Lowwi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår längst ner i denna policy.

11.1.1 Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Vi på Lowwi vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som är under behandling, ett så kallat registerutdrag. Detta omfattar information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person samt vilka uppgifter du vill ta del av. Registerutdraget är kostnadsfritt men vid upprepade förfrågningar har Lowwi rätt att ta ut en administrativ avgift om 100 kr.

11.1.2 Rätt till rättelse av dina personuppgifter

Lowwi är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, till exempel om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

11.1.3 Rätt till radering av dina personuppgifter

Vi respekterar att de personuppgifter vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att Lowwi tar bort dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse Lowwi omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse Lowwi gjort och det saknas berättigat intresse för Lowwi eller tredje part som väger tyngre (se nedan avsnitt 11.1.6 för information om rätten att invända). Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, till exempel om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att Lowwi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

11.1.4 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt omfattar dock bara uppgifter du själv lämnat till Lowwi och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som laglig grund.

11.1.5 Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål. Du kan till exempel begära begränsning av felaktiga uppgifter när du begärt rättelse. Under tiden Lowwi utreder uppgifternas korrekthet kommer behandlingen av dem begränsas.

11.1.6 Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

När Lowwi behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund eller för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot vår behandling. Invändning mot Lowwis intresseavvägning kan göras när du har personliga skäl som rör situationen. Vid sådan invändning bedömer Lowwi om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än ditt intresse att skydda din integritet. Om så är fallet får Lowwi fortsätta behandla dina personuppgifter trots att du motsatt dig behandlingen. Invändning mot direktmarknadsföring och analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål kan du göra utan att uppge några skäl. Dessutom ges du möjlighet att invända mot marknadsföring vid varje enskilt digitalt utskick. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder såsom att skicka nyhetsbrev och erbjudanden. Om du endast invänder mot personligt anpassade erbjudanden kommer marknadskommunikationen till dig vara generell, då vi har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig om vi inte får analysera dina personliga egenskaper.

11.2 Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

12. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Lowwi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda inom Lowwi som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

13. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

13.1 Den senast uppdaterade versionen av Lowwis integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

13.2 Lowwi har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Lowwis webbplatser. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta ditt konto genom att kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

14. Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Varukorg

Summa: 0 kr

Gå till Kassan